Badanie krwi

Badania krwi w prywatnych laboratoriach mają różne ceny. Wahania między mini jednak nie są duże  – pobranie jednej próbki krwi do badania średnio kosztuje 3,50 zł zaś ustalenie grupy krwi około 35 zł. Pozostałe badania krwi wraz z cenami podane są w tabelce poniżej.

Rodzaj badaniaOrientacyjna cena (zł)
Morfologia (18 parametrów) – aparat m.in.RBC, WBC, HGB, HCT, MCV, MCH, PLT, HGB, limfocyty, neutrofile i inne12
Rozmaz6
Retikulocyty10
OB8
Płytki krwi10
Grupa krwi35
Odczyn Coombsa27
P.ciała anty-Rh (odpornościowe)27
Fenotyp do identyfikacji p.ciał anty-Rh40
Allo p.ciała badanie I45
Allo p.ciała badanie II80
Hemoglobina glikowana HbA1c40