Prąd, kilowat

Prąd / 1 kWh

Odbiorcy zużywający energię na potrzeby gospodarstw domowych są kwalifikowani do jednej z grup taryfowych oznaczonych literą „G”. Najwięcej odbiorców zaliczonych jest do grupy taryfowej G11, która obejmuje odbiorców rozliczanych w jednej strefie czasowej.

Porównanie cen energii elektrycznej

W poniższym zestawieniu przyjęto założenie nienależenia do sieci dostawcy oraz brano pod uwagę wyłącznie ceny dla odbiorców indywidualnych. Ceny z dnia 08.06.2013 r. zostały posortowane od najniższej do najwyższej.

DostawcaCena brutto 1 kWh
w taryfie G11
Różnica w cenie
względem najniższej
oferty
Uwagi
Energetyczne Centrum0,3214 zł2%inne ceny
w różnych lokalizacjach
Energa0,3303 zł0%ograniczony obszar działania (kilka województw Polski północnej)
Tauron0,3392 zł2,6%oferta internetowa
PGE Obrót0,3470 zł5%
ENEA0,3473 zł5,1%
Vattenfall0,3478 zł5,3%
PKP Energetyka0,3523 zł6,6%
RWE Polska0,3540 zł7,2%

Jak widać rozbieżności w cenach sięgają 12%, jednak firmy nakładają na nas inne dodatkowe opłaty, które po zsumowaniu mogą dać zupełnie inny obraz rzeczywistości. Warto więc skorzystać z darmowego kalkulatora energii elektrycznej dostępnego na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, który za nas obliczy, ile możemy zaoszczędzić w wybranym okresie zmieniając dostawcę prądu. Dla trzyosobowej rodziny zamieszkującej w domu jednorodzinnym w Łodzi i korzystającej z usług firmy PGE oszczędności mogą wynieść ok. 3%, tj. niecałe 50 zł w skali 6 miesięcy. To wciąż niewiele, co może oznaczać, że na rynku mamy pseudokonkurencję.

[poll id=”3″]

Jak czytać rachunek za prąd?

Na fakturze odbiorcy w gospodarstwie domowym, w grupie taryfowej G-11, znajdują się następujące pozycje:

  • Opłata za energię elektryczną, wynikająca z ilości zużytej energii mierzonej w kWh i ceny energii w zł/kWh
  • Opłata zmienna dystrybucyjna, wynikająca z ilości energii, o której mowa w pkt.1 i składnika zmiennego stawki sieciowej w zł/kWh
  • Opłata jakościowa, wynikająca z ilości energii, o której mowa w pkt.1 i stawki jakościowej za korzystanie z krajowego systemu elektroenergetycznego w zł/kWh
  • Opłata przejściowa – za likwidację kontraktów długoterminowych wynikająca z iloczynu liczby miesięcy objętych rozliczeniem i stawki opłaty przejściowej w zł/m-c, zróżnicowanej w zależności od rocznego zużycia energii przez odbiorcę,
  • Opłata stała dystrybucyjna wynikająca z iloczynu liczby miesięcy objętych rozliczeniem i składnika stałego stawki sieciowej w zł/m-c
  • Opłata abonamentowa, wynikająca z iloczynu liczby miesięcy objętych rozliczeniem i stawki opłaty abonamentowej w zł/m-c.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *