Strona główna Uroda i Zdrowie Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

autor Marek Kresso
0 komentarz 755 odsłon 3 minuty czytania

W Polsce ubezpieczenie zdrowotne jest obligatoryjne i każda osoba przebywająca na terytorium kraju, a także pracująca za granicą na zasadach polskiego prawa pracy, musi być ubezpieczona. Poniżej przedstawiamy, ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne oraz jakie są koszty prywatnego ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ?

Koszt ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ jest uzależniony od wielu czynników, w tym od statusu ubezpieczonej osoby, rodzaju ubezpieczenia, dochodu i innych. W przypadku większości osób ubezpieczonych w NFZ składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w formie miesięcznej składki, która wynosi zwykle około 9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi w 2023 roku 3100 zł miesięcznie.

Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które są objęte specjalnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, takimi jak ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych, emerytów lub osób niezdolnych do pracy, a także dzieci i młodzież do 26. roku życia, mogą być zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne lub opłacać je w niższej wysokości.

W przypadku osób, które korzystają z usług medycznych w ramach umów zawartych bezpośrednio z lekarzami lub placówkami medycznymi, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana bezpośrednio przez pacjenta. W takim przypadku składka jest obliczana na podstawie wynagrodzenia, które otrzymuje lekarz lub placówka medyczna.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne w ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest jednym z podmiotów, który odpowiada za pobieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub umowę zlecenie, które nie są ubezpieczone w innym zakładzie ubezpieczeń, muszą opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w ZUS jest uzależniona od wysokości dochodu. W 2023 roku minimalna podstawa wymiaru składek wynosi 3100 zł miesięcznie, a składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi około 319,94 zł miesięcznie. W przypadku wyższych dochodów, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obliczana proporcjonalnie do dochodu i wynosi około 9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą, składki na ubezpieczenie zdrowotne są pobierane przez ZUS wraz z innymi składkami na ubezpieczenie społeczne. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o dzieło lub umowę zlecenie, składki na ubezpieczenie zdrowotne są pobierane przez pracodawcę i odprowadzane do ZUS.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne prywatne?

Koszt prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce zależy od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, rodzaj ubezpieczenia i zakres świadczeń medycznych. Koszt prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce może wynosić od kilkudziesięciu złotych do nawet kilkuset złotych miesięcznie, w zależności od rodzaju ubezpieczenia i zakresu świadczeń. W przypadku indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego, koszt zwykle jest wyższy niż w przypadku ubezpieczenia grupowego, które jest oferowane przez pracodawców dla swoich pracowników.

Firma ubezpieczeniowa Orientacyjna cena miesięczna Uwagi
PZU Zdrowie 80 – 300 PLN Cena zależy od pakietu świadczeń, wieku i stanu zdrowia klienta
Allianz 100 – 400 PLN Cena zależy od pakietu świadczeń, wieku i stanu zdrowia klienta
Signal Iduna 70 – 350 PLN Cena zależy od pakietu świadczeń, wieku i stanu zdrowia klienta
AXA 80 – 300 PLN Cena zależy od pakietu świadczeń, wieku i stanu zdrowia klienta
Medicover 100 – 500 PLN Cena zależy od pakietu świadczeń, wieku i stanu zdrowia klienta

W przypadku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, koszt ubezpieczenia może być ustalany w różny sposób. Często ubezpieczyciele oferują różne pakiety ubezpieczeń, które obejmują różne zakresy usług medycznych. W związku z tym, koszt ubezpieczenia może zależeć od rodzaju pakietu i zakresu świadczeń medycznych, które są w nim zawarte.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych?

Osoby bezrobotne, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie z Funduszu Pracy, mają swoją składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacaną przez państwo, czyli przez budżet Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby bezrobotne, które nie pobierają zasiłku ani świadczenia z Funduszu Pracy, mają obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne samodzielnie. W takiej sytuacji składka ta wynosi około 319,94 zł miesięcznie w 2023 roku i jest opłacana do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Warto jednak pamiętać, że osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, mogą ubiegać się o dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach programu “Aktywny Samorząd”. W tym przypadku część składki może zostać pokryta przez urząd pracy, co zmniejsza koszty ubezpieczenia dla osoby bezrobotnej.

podobne artykuły

zostaw komentarz

O stronie

Strona ilekosztuje.pl to odpowiedzi na Wasze pytanie w temacie kosztów zakupu, użytkowania, usług i innych, gdzie pytanie o cenę produktu, usługi czy np. remontu mieszkania. Wy pytacie o koszt, my szukamy odpowiedzi i opisujemy koszty!

copyright © 2015 ilekosztuje.pl