Składki na ZUS

Składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2013 wynoszą 414,85 zł dla nowych2 oraz 1026,98 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

Minimalne składki dla przedsiębiorców
Zdrowotne
Emerytalne
Rentowe
Chorobowe
Wypadkowe
Fundusz Pracy
Składka za miesiące
styczeń - grudzień 2013
261,73 zł
(do odliczenia 225,38 zł)
434,87 zł178,22 zł54,58 zł43,00 zł1

54,58 zł
Razem (społeczne)Z chorobowym = 710,67 zł
Bez chorobowego = 656,09 zł
Łącznie miesięczne składki
1026,98 zł
Podstawa wymiaru
(I-XII 2013)
2908,13 zł2227,80 zł
Minimalne składki dla nowych przedsiębiorców2
Zdrowotne
Emerytalne
Rentowe
Chorobowe
Wypadkowe
Fundusz Pracy
Składka za miesiące
styczeń - grudzień 2013
261,73
(do odliczenia 225,38)
93,70 zł38,40 zł11,76 zł9,26 zł1-
Razem (społeczne)-Z chorobowym = 153,12
Bez chorobowego= 141,36
-
Łącznie miesięczne składki
414,85 zł
Podstawa wymiaru
(I-XII 2013)
2908,13 zł480,00 zł

1 – Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli od 1.01.2003 – 31.03.2006 – 1,93%, 01.04.2006 – 31.03.2009 – 1,80%, 01.04.2009 – 31.03.2012 – 1,67% a od 01.04.2012 – 1,93% podstawy wymiaru.

2 – Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Źródło: ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *