Strona główna Finanse Ile kosztuje faktoring?

Ile kosztuje faktoring?

autor ile kosztuje
0 komentarz 413 odsłon 3 minuty czytania

Kredyty związane ze skupem faktur (tzw. faktoring), to rodzaj kredytów polegających na dyskontowaniu faktur. Istota tego rodzaju finansowania sprowadza się do skupu wierzytelności (ich cesji), a co za tym idzie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Sprzedający wierzytelność nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika, chyba że umowa stanowi inaczej.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, która polega na finansowaniu należności handlowych, czyli faktur za towary lub usługi, które przedsiębiorstwo sprzedaje swoim klientom. Faktoring odnosi się do sytuacji, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje swoje należności (faktury) firmie faktoringowej (factor) w zamian za szybką płatność. Celem faktoringu jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa i przyspieszenie obrotów kapitału.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Istnieje kilka różnych rodzajów faktoringu, które można dostosować do potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa. Poniżej  najbardziej popularne rodzaje faktoringu.

Faktoring pełny (z regresem)

W przypadku faktoringu pełnego, firma faktoringowa przejmuje zarówno administrację należności, jak i ryzyko niewypłacalności klienta. Jeśli klient nie spłaci zadłużenia, firma faktoringowa może wystąpić z roszczeniem do przedsiębiorstwa.

Faktoring bez regresu

W przypadku tego rodzaju faktoringu, firma faktoringowa ponosi ryzyko niewypłacalności klienta i nie może wystąpić z roszczeniem do przedsiębiorstwa. Ten rodzaj faktoringu zwykle wiąże się z wyższymi opłatami, ale przedsiębiorstwo jest chronione przed ryzykiem niewypłacalności swoich klientów.

Faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy odnosi się do finansowania należności wynikających z transakcji międzynarodowych. Firmy zajmujące się faktoringiem eksportowym pomagają przedsiębiorstwom w zarządzaniu ryzykiem walutowym, politycznym i handlowym oraz w ściąganiu należności od zagranicznych klientów.

Faktoring importowy

Faktoring importowy to usługa finansowania importu towarów i usług. Firma faktoringowa zajmuje się finansowaniem transakcji międzynarodowych, pomagając importerom w płatnościach za towary i usługi.

Faktoring selektywny

W przypadku faktoringu selektywnego, przedsiębiorstwo może wybrać, które faktury chce sprzedać firmie faktoringowej. Przedsiębiorstwo nie musi sprzedawać wszystkich swoich należności, co pozwala na większą elastyczność w zarządzaniu płynnością finansową.

Faktoring odwrotny (reverse factoring)

W faktoringu odwrotnym, to klient (dłużnik) inicjuje proces faktoringu w celu pomocy swoim dostawcom w szybszym uzyskaniu płatności. W praktyce klient współpracuje z firmą faktoringową, która finansuje płatności na rzecz dostawców na podstawie zatwierdzonych faktur.

Ile kosztuje faktoring?

Koszt faktoringu w Polsce może się różnić w zależności od rodzaju faktoringu, firmy faktoringowej, wartości faktur, długości okresu finansowania i profilu ryzyka przedsiębiorstwa oraz jego klientów.

Opłaty za faktoring zwykle obejmują:

  • Prowizję faktoringową: Jest to procentowa opłata od wartości faktury, która pokrywa koszty obsługi i zarządzania należnościami. Prowizja faktoringowa może wynosić od 0,5% do 5% wartości faktury, ale może być także wyższa w przypadku wysokiego ryzyka niewypłacalności klienta lub nietypowych transakcji.
  • Odsetki od finansowania: To opłata za korzystanie z finansowania firmy faktoringowej. Odsetki są naliczane na podstawie stopy procentowej (np. WIBOR) plus marża faktora. Stopa procentowa może być ustalana indywidualnie dla każdej transakcji, ale zwykle wynosi od 1% do 6% w skali roku.

Warto dodać, że niektóre firmy faktoringowe mogą pobierać dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za analizę ryzyka, obsługę dokumentów czy ubezpieczenie kredytowe. Przed podpisaniem umowy z firmą faktoringową warto zrozumieć wszystkie koszty związane z usługą oraz porównać oferty różnych firm, aby wybrać najlepszą opcję dla swojego przedsiębiorstwa.

 

 

podobne artykuły

zostaw komentarz

O stronie

Strona ilekosztuje.pl to odpowiedzi na Wasze pytanie w temacie kosztów zakupu, użytkowania, usług i innych, gdzie pytanie o cenę produktu, usługi czy np. remontu mieszkania. Wy pytacie o koszt, my szukamy odpowiedzi i opisujemy koszty!

copyright © 2015 ilekosztuje.pl