Kominiarz

Właściciel domu ma obowiązek raz w roku zlecić kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) kominiarzowi z uprawnieniami mistrza kominiarskiego. Dotyczy to przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Wymagane jest również czyszczenie przewodów: dymowych cztery razy do roku, spalinowych – dwa razy, a wentylacyjnych jeden raz.

Po przeprowadzeniu kontroli i czyszczenia kominiarz powinien wystawić nam protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych. Jeżeli właściciel lub zarządca obiektu nie przeprowadzi kontroli i nie będzie posiadał ww. dokumentu, może się to wiązać z trudnościami przy wypłacie odszkodowania w przypadku powstania pożaru w przewodzie kominowym.

Cennik – budynki jednorodzinne:

 • Opiniowanie przewodów kominowych dla potrzeb rozdzielni gazu – 100-250 zł
 • Odbiór przewodów kominowych – 200-250 zł
 • Sprawdzenie stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych – 80-150 zł
 • Sprawdzenie stanu technicznego, czyszczenie przewodów kominowych oraz badanie szczelności instalacji gazowej (kompleksowo) – 200-250 zł
 • Montaż wkładu kominowego – od 500 zł
 • Montaż nasady kominowej – od 100 zł
 • Udrożnienie przewodu kominowego – od 150 zł
 • Badanie przewodów kominowych kamerą inspekcyjną –  250 zł
 • Szlamowanie przewodów wentylacyjnych i dymowych za jeden metr kanału – 200 zł

Cennik – budynki wielorodzinne

 • Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych lub wentylacyjnych – od 16 zł / sprawdzony lokal.
 • Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – wentylacyjnych, dymowych i spalinowych –  od 30 zł /sprawdzony lokal lub 10 zł / sprawdzony przewód kominowy lub 0,50 – 3 zł/mb.
 • Badanie szczelności instalacji gazowej – 15-20 zł / sprawdzony lokal.

Cennik – budynki przemysłowe, produkcyjne, handlowe, biurowe:

 • Opiniowanie przewodów kominowych – od 250 zł
 • Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – od 500 zł