Wyrobienie paszportu

W przypadku utraty lub zniszczenia paszportu z winy posiadacza, opłata paszportowa wynosi 200% należnej kwoty. Jakie koszty? Sama opłata skarbowa bez zniżek wynosi 140 zł – dowód jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku paszportowego. w temacie , ,