Skrytka bankowa

Kryzys, załamanie walutowe, krach. To tylko niektóre ze słów coraz częściej pojawiające się w prasie…
Kredyt hipoteczny

Kupując lub budując nieruchomość, musimy liczyć się z ogromnymi wydatkami, jakie na ten cel poniesiemy.…
Praca

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w I kwartale br. na poziomie…
Leasing

Leasing – jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca)…