SMS premium

SMS-y o których mowa nazywane są SMS Premium i kosztują od 50 groszy netto wzwyż. Są dwie grupy numerów SMS Premium. Pierwsze – zaczynające się cyfrą 7.zł 919XX(X) 19 zł 23,37 zł 920XX(X) 20 zł 24,60 zł 925XX(X) 25 zł 30,75 zł SMS Premium o obniżonej wartości Oprócz powyższych SMS’ów premium za które przyjdzie nam zapłacić dość sporo istnieją także SMS o obniżonej wartości.