Wyrobienie paszportu

W przypadku utraty lub zniszczenia paszportu z winy posiadacza, opłata paszportowa wynosi 200% należnej kwoty. Jakie koszty? Sama opłata skarbowa bez zniżek wynosi 140 zł – dowód jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku paszportowego.możliwe jest obniżenie opłaty paszportowej jeśli wymiana następuje z następujących powodów: Sprostowanie błędnie wpisanego do paszportu nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, lub numeru PESEL. w temacie , , ,