Wyrobienie paszportu

Na całkowitą cenę, jaką musimy zapłacić za paszport składa się kilka czynników. Sama opłata paszportowa bez zniżek to 140 zł, zdarza się jednak, że opłata ta jest różna w przypadku różnych grup wiekowych i osób uprzywilejowanych .W przypadku utraty lub zniszczenia paszportu z winy posiadacza, opłata paszportowa wynosi 200% należnej kwoty. Jakie koszty? Sama opłata skarbowa bez zniżek wynosi 140 zł – dowód jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku paszportowego. w temacie , , ,