Wyrobienie paszportu

Sama opłata paszportowa bez zniżek to 140 zł, zdarza się jednak, że opłata ta jest różna w przypadku różnych grup wiekowych i osób uprzywilejowanych .paszportowej W przypadku wcześniejszej wymiany paszportu możliwe jest obniżenie opłaty paszportowej jeśli wymiana następuje z następujących powodów: Sprostowanie błędnie wpisanego do paszportu nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci w temacie , ,