Ślub

Ślub cywilny Ślub kościelny Ślub konkordatowy 80 zł – sporządzenie aktu ślubu Opłata u księdza za udzielenie ślubu – co łaska 80 zł – sporządzenie aktu ślubu 22 zł – odpis skrócony aktu urodzenia Opłata za zapowiedzi – co łaska 22 zł – odpis skróconyW przypadku ślubu konkordatowego ponosimy opłaty jak za ślub cywilny i kościelny oraz opłatę za podanie do ślubu konkordatowego w wysokości 5zł.