Przegląd samochodu

Gdy dane pojazdu nie zgadzają się z tymi wpisanymi w dowodzenie rejestracyjnym bądź usterka zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub środowisku, diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny. w temacie , , ,