Roaming

Od 1 lipca 2013 r. podróżujący po krajach Unii Europejskiej zapłacą mniej za usługi roamingowe.

W wyniku zawartego Porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim a rządami krajów członkowskich UE, od 1 lipca 2013 r. zostały ustalone nowe pułapy cenowe za poszczególne usługi świadczone w roamingu międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej. Na poziome detalicznym po raz pierwszy rozszerzono je także na usługi dotyczące transmisji danych. Konsumenci od 1 lipca br. będą więc płacić nie więcej niż to opisuje poniższa tabela:

[table “43” not found /]

Informacje na temat roamingu u operatorów GSM: