Leasing

Leasing – jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa „to lease”, oznaczającego „nająć”, „wydzierżawić”.

Średnio suma opłat przy zakupie np. nowego samochodu wynosi od 113 do 125%. Biorąd jednak pod uwagę korzyści podatkowe, za auto zapłacimy kwotę mniej więcej równą jego cenie w salonie.

Korzyści z leasingu

  • podatkowe – opłata wstępna i każda rata leasingowa stanowią koszt uzyskania przychodu
  • brak finansowania VAT w leasingu operacyjnym – podstawą kalkulacji rat leasingowych jest wartość netto przedmiotu, VAT doliczany do raty i systematycznie spłacany,
  • całe ubezpieczenie wliczone w raty (niezależnie do wartości pojazdu) można zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu,
  • uproszczone procedury – firmy leasingowe wymagają minimum formalności, a wymogi finansowe są dużo łagodniejsze
  • niski wkład własny – opłaty wstępne zaczynają się często już od 1% wartości przedmiotu leasingu
  • zwiększenie płynności finansowej i poprawa wskaźników finansowych – spłata rat jest dokonywana z bieżących przychodów firmy, zwiększonych dzięki eksploatacji samochodu. Następuje poprawa wskaźnika zwrotu na aktywach, a także płynność finansowa
  • korzystanie z leasingu nie jest rejestrowanie w BIK, więc nie obniża on zdolności kredytowej Klienta, ocenianej przy okazji zaciągania zobowiązania kredytowego na inny cel
  • cena – leasing, nawet przy wyższych stopach procentowych niż kredyt, okazuje się tańszy, dzięki wykorzystaniu tzw. tarczy podatkowej,
  • klient odbiera pojazd zarejestrowany i ubezpieczony.