Mieszkanie

Brak ogródka, głośni sąsiedzi, mały balkon czy brudna klatkach schodowa to tylko niektóre z „udogodnień”,…