Prąd, kilowat

Prąd / 1 kWh

Odbiorcy zużywający energię na potrzeby gospodarstw domowych są kwalifikowani do jednej z grup taryfowych oznaczonych literą „G”. Najwięcej odbiorców zaliczonych jest do grupy taryfowej G11, która obejmuje odbiorców ... Dalej →