Partie polityczne

Dofinansowanie partii politycznych z budżetu Państwa to jeden z bardziej burzliwych tematów, które pojawiają się…