Badanie krwi

Badania krwi w prywatnych laboratoriach mają różne ceny. Wahania między mini jednak nie są duże  – pobranie jednej próbki krwi do badania średnio kosztuje 3,50 zł zaś ustalenie grupy krwi około 35 zł. Pozostałe badania krwi wraz z cenami podane są w tabelce poniżej.

Rodzaj badania Orientacyjna cena (zł)
Morfologia (18 parametrów) – aparat m.in.RBC, WBC, HGB, HCT, MCV, MCH, PLT, HGB, limfocyty, neutrofile i inne 12
Rozmaz 6
Retikulocyty 10
OB 8
Płytki krwi 10
Grupa krwi 35
Odczyn Coombsa 27
P.ciała anty-Rh (odpornościowe) 27
Fenotyp do identyfikacji p.ciał anty-Rh 40
Allo p.ciała badanie I 45
Allo p.ciała badanie II 80
Hemoglobina glikowana HbA1c 40